Σεμινάρια

Εξειδικευμένοι εισηγητές, πιστοποιημένοι από τη Microsoft ως Microsoft Master Instructors ή Microsoft Certified Trainers

Σεμινάρια Excel, Excel expert, Word, Access

Το σύνολο των μαθημάτων παρέχεται από εξειδικευμένους εισηγητές,
πιστοποιημένους από τη Microsoft ως Microsoft Master Instructors ή
Microsoft Certified Trainers ενώ η ύλη είναι βασισμένη στο επίσημο
εκπαιδευτικό υλικό της Microsoft για το Office 2019.

Επιδότηση ΛΑΕΚ 0,06%
Το κόστος κάθε σεμιναρίου μπορεί να καλυφθεί μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,06% του Ο.Α.Ε.Δ. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να βοηθήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ. Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων μπορούν επίσης να καλυφτούν μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,06%

Σεμινάρια advanced word για Στελέχη Διοίκησης/Πωλήσεων/ Μάρκετινγκ
Σεμινάρια advanced excel για Λογιστές & Στελέχη Οικονομικής/ Εμπορικής Διεύθυνσης
Σεμινάρια Microsoft Access Expert για Στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων

Ενδιαφέρεστε;

Ζητήστε να σας καλέσουμε