Άριστον test

Ενα μοναδικό αξιόπιστο έμπειρο σύστημα (Expert system) συνδυαστικής ανάλυσης ικανοτήτων - δεξιοτήτων.

Learning - Άριστον

Ariston Learning Styles 

Ψυχομετρικό Εργαλείο Μάθησης 

Το Ariston Learning Styles είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο διάγνωσης του μαθησιακού προφίλ του ατόμου. Χορηγείται μέσω Η/Υ σε σύντομο χρονικό διάστημα και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας (μαθητές δημοτικού , γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές εκπαιδευόμενους – καταρτιζόμενους και σε κάθε ενήλικο άτομο). Τα ευρήματα του Ariston Learning Styles, αξιοποιούμενα από τον εκπαιδευτικό, το γονέα αλλά και τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, προσφέρουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για να μαθαίνει πιο γρήγορα, πιο  άνετα, πιο αποτελεσματικά , να συγκρατεί περισσότερα στη μνήμη και να ανακαλεί ευκολότερα πληροφορίες.

Το Ariston Learning Styles βοηθά: 

  • Του εκπαιδευτικούς να μεταδίδουν αποτελεσματικότερα τη γνώση, να αποβάλλουν αναχρονιστικές απόψεις περί μάθησης και να προσεγγίζουν ακόμη και τους πιο αδύναμους μαθητές.
  • Τους μαθητές να αναπτύσσουν εξατομικευμένες τεχνικές μελέτης, αντικαθιστώντας τη χρονοβόρα, αποτελεσματική και κουραστική μελέτη. Ο μαθητής γνωρίζοντας τους ιδιαίτερους μαθησιακούς τους τύπους και τον τρόπο που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις γνωστικές πληροφορίες, «μαθαίνει πως να μαθαίνει».

» Αξιοποιώντας το Ariston Learning Styles , ο εκπαιδευόμενος:

  • Δεν αγχώνεται για τα μαθήματα του 
  • Βρίσκει τα κύρια σημεία του μαθήματος 
  • Μπορεί να διαβάζει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν 
  • Θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία 
  • Δεν αφήνει κενά στα μαθήματα του
  • Συστηματοποιεί το διάβασμά του 
  • Έχει ισχυρότερη αυτοπεποίθηση 

Η μεθοδολογία μας βασίζεται σε εδραιωμένα ψυχομετρικά μοντέλα, στην διεθνή βιβλιογραφία μου σύμφωνα με τις θεωρίες των εγκεφαλικών ημισφαιρίων , των μαθησιακών τύπων και των μαθησιακών ικανοτήτων και στα αποτελέσματα πρόσφατων επιστημονικών ερευνών .

Όταν τα παιδιά δεν μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκεις, τότε …

Διδάσκεις τα παιδιά με τον τρόπο που μαθαίνουν

Ενδιαφέρεστε;

Ζητήστε να σας καλέσουμε